Livet i seg selv har ingen mening, livet er en mulighet

 til å skape meningen. Meningen kan ikke oppdages,

den må skapes.

Osho

Om oss

Vi er et selskap som driver med innsamling og eksport av brukte blybatterier. Vi har direkte forbindelser med de ledende resirkulerings bedrifter i EU. Vi har eksperter med mer enn 15 års erfaring i ulike land på ulike nivåer av gjenvinnings syklusen av batterier. Vi er en del av Batteripengar - et skandinavisk nettverk for innsamling av brukte blybatterier. Batteripengar er nest størst blant selskapene for innsamling av brukte blybatterier i Sverige, og omfanget vårt øker hvert år.
LES MER OM BATTERIPENGAR
Batteripengar historie begynte opprinnelig i Sverige i 2010, og vi hadde et klart mål å handle med blyakkumulatorer på en måte som tidligere ikke var benyttet i Skandinavia. I 2012 begynte vi endelig å eksportere, og siden prisnivået i det europeiske markedet var betydelig høyere enn i Sverige, kunne vi tilby våre kunder de beste prisene. I dagens svenske marked er prisene stabilisert på et nivå som er 20 % høyere enn prisene for noen få år siden. Millioner av kroner har kommet tilbake der de tilhører – våre kunder! Det er våre kunder som arbeider hardt og som selvfølgelig bør bli betalt mest.

Hva kjøper vi

Bil- og lastebil batterier, motorsykkelbatterier, batterier fra landbruksmaskiner og anleggsmaskiner
Stasjonære batterier som har vært brukt i store backup strømforsyninger i telefon- og datasentre
Traksjonsbatterier som er brukt i gaffeltrucker, golfbiler og andre elektriske kjøretøyer med batterier
UPS-batterier
Batterier til elektriske skutere, rullestoler, elektrifiserte sykler, batterielektriske kjøretøyer eller mikro hybridbiler
Marine batterier

Våre tjenester

Vi tilbyr kostnadsfri henting fra kundens angitte sted fra min. 1 tonn (dette tilsvarer gjennomsnittlig 65 bilbatterier)
For våre faste kunder, tilbyr vi gratis oppbevaringsbeholdere for batterilagring
Til våre kunder tilbyr vi rådgiving, opplæring og støtte til å finne mer lønnsomme, enklere og pålitelige alternativer
Vi betaler beste pris per kg, og prisen er basert på den aktuelle prisen på bly fra London Metal Exchange (LME)
På kundens forespørsel kan vi administrere leveransene på vegne av kunden på avfallsdeklarering.no

Hvordan fungerer det

Registrer din forespørsel via denne nettsiden eller ring oss
Få det beste pristilbudet og hentedato samme dag
Få betalt rett etter henting
Dersom du er fast kunde og låner beholdere fra oss, vil vi erstatte fulle beholdere med tomme
Dersom du foretrekker å levere batterier selv, kan du gjøre det på samarbeidssenteret vårt Alvimveien 62, 1722 Sarpsborg

Hvorfor oss

Den beste prisen

Vi garanterer at vi alltid vil betale mest på lang sikt. Eksporten til de ledende raffineriene i EU gir oss tilgang til de beste salgsprisene og de mest praktiske vilkårene for prisfastsettelse av batteriskrap som vi deler med våre kunder.

Rask betaling

Vi betaler samme dag eller neste dag etter innsamling!

Gratis batterikasser

Vi låner ut spesialbeholdere for brukte batteri til våre faste kunder, gratis.

Gratis hjelp

Vi tilbyr gratis hjelp og support til våre faste kunder angående eventuelle bekymringer eller spørsmål knyttet til miljøregler, markedssituasjon, prising, logistikk osv.

Miljøsansvar

1

Blybatterier, avfallskode 16.06.01*, er klassifisert som miljøfarlig avfall fordi de inneholder korroderende (syre) og giftige (bly og blyforbindelser) stoffer, og håndtering av dem reguleres av relevante lov og forskrifter om håndtering av farlig avfall.

 

Brukte blybatterier bør ikke blandes med ikke-farlige avfall eller andre typer farlig avfall. De bør lagres innendørs på en hard overflate som er i stand til å fange evt lekkasjer, eller i passende beholdere.

 

En bedrift hvor brukte blybatterier genereres, bør kun levere dette avfallet til enheter for behandling av farlig avfall som er autorisert i henhold til §11-6 og §11-7 i Forurensningsloven for å sikre resirkulering av brukte blybatterier.

 

Hvert selskap som har/produserer eller mottar brukte blybatterier (og annet farlig avfall) må opprette en profil på www.avfallsdeklarering.no og deklarere leveranser. Deklarasjonen må utføres før fysisk levering av avfall til et avfallsanlegg.

2

Gjenvinning er en god grunn til å samle inn og sortere batterier.

 

Opptil 99 % av bilbatterier kan gjenvinnes og brukes til å produsere nye batterier eller andre produkter. Ved å gjenvinne stoffene i batteriene reduserer vi behovet for primærmaterialer.

3

Innsamling, lagring og eksport av Norway Metals AS håndteres av i samsvar med alle de gjeldende reglene og på grunnlag av gyldige tillatelser og prosedyrer av høyeste kvalitet.

Miljøpolitikk

En viktig del av Batteripengar visjon er å være et av
de selskapene som leder veien mot miljømessig
bærekraftig gjenoppretting.
Dette betyr at: Vi lever alltid opp til miljømessige mål fastsatt av myndighetene.
Sikkerhet, resultater og samarbeid er grunnleggende for virksomheten vår. Vi gjør vårt beste for å velge moderne, effektive og miljøvennlige teknologier som balanserer miljøet og økonomien.
Vi streber etter å øke vår bruk av energikilder og teknologier med lavt utslipp av karbondioksid og andre stoffer.
Når vi velger leverandører, entreprenører og forretningspartnere, vurderer vi deres miljøprestasjon.
Vi oppfordrer våre kunder til å bruke energi effektivt og redusere miljøpåvirkning på denne måten.
Resultatet av vårt miljøarbeid skaper gode forhold for utvikling av bærekraftig forretningsvirksomhet og økning av vår konkurranseevne.
Vi overholder de gjeldende lovene, forskrifter og tillatelser. Gjennom kontinuerlig forbedringer er ambisjonen vår å være et ledende selskap og et eksempel i markedet som vi opererer i.

I forretningsområdet vårt fokuserer vi på miljøvern, forebygging av forurensing og menneskers helse. Våre handlinger er preget av respekt for kulturene i områdene som vi opererer i.

Vi er ivrige etter å etterfølge en dialog i alt som handler om miljøpåvirkningen forårsaket av vår virksomhet.

Batteripengar har ikke bare en forpliktelse for å overholde lovene og forskriftene om håndtering av farlig avfall, men også overfor våre forretningspartnere. Vi er alltid åpne for å melde inn status for alle arbeidsforhold som vi velger å bli inkludert i.
Få tilbud
For å få pristilbud for batteriene dine, vennligst fyll ut
informasjonen nedenfor og vi kontakter deg snart:
eller ring oss 99 49 89 89